Kto mi Vodostop nainštaluje?

Naša firma Watershield s.r.o. Vodostop iba predáva, ohľadom montáže môžete osloviť niektorú z našich partnerských montážnych firiem alebo inú firmu vo vašom okolí.

Všetky potrebné informácie k inštalácii, zapojeniu a nastaveniu nájdete v návode. Tlačený návod je samozrejme priložený aj v balení Vodostopu.

Mapa montážných firiem

Kliknutím na značku zobrazíte kontaktné informácie. Mapu a zoznam firiem je možné zobrazit aj na Google mapách.

Samotná montáž sa skladá z troch krokov:

1. montáž vodomeru a ventilu inštalatérom,
2. príprava rozvodov a kabeláže a pripojenie riadiacej jednotky elektrikárom,
3. nastavenie a otestovanie funkčnosti Vodostopu.

1. Inštalatér

Inštalatér vykoná montáž vodomeru a ventilu. Vodomer a ventil sa umiestňujú čo najbližšie k hlavnému uzáveru vody. Ak je nehnu­teľnosť vybavená vodomernou šachtou, možno vodomer s ventilom umiestniť do nej. Vodomer by z dôvodu vyššej citlivosti mal byť namontovaný na vodorovné potrubie ciferníkom hore. Poloha ventilu u menších priemerov (do 1" - DN 25) nie je rozhodujúca a možno ho montovať aj na zvislé potrubie, u väčších rozmerov sa odporúča ventil montovať na vodorovné potrubie cievkou hore. Dodávaný solenoidový ventil pracuje do tlaku 7 bar, teploty vody až 95 °C a do teploty okolia 60 °C.

2. Elektrikár

Po namontovaní vodomeru a ventilu inštalatérom prichádza na rad zapojenie všetkých troch súčastí systému elektrikárom. Riadiaca jednotka môže byť umiestnená aj niekolko desiatok metrov od ventilu s vodomerom, pretože je zabezpečená proti rušeniu, len je potrebné pripraviť príslušne dlhú kabeláž.

Elektrikár k riadiacej jednotke na príslušné svorky pripojí kábel z vodomeru (kábel v dĺžke cca 1,5 m je súčasťou vodomeru). Ďalej prepojí ventil s riadiacou jednotkou. Štandardne sa dodáva ventil na 230V, takže sa musia použiť aj príslušné káble. Ak bude ventil umiestnený napr vo vodomernej šachte, je túto skutočnosť nutné spomenúť pri objednávke, pretože potom sa používa ventil pre bezpečné napätie 24V a dodatočné trafo inštalované v rozvodnej skrini spolu s riadiacou jednotkou. Tomu potom zodpovedá aj iná kabeláž. Nakoniec elektrikár privedie k riadiacej jednotke napájanie 230V. Zapojenie všetkých káblov je uvedené v návode na blokovej schéme.

Vzhľadom k tomu, že elektroinštalácie zahŕňa rozvody pre napätie 230V, musí ju vykonávať elektrikár s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky 51/1978 Zb.

3. Nastavenie a otestovanie

Nakoniec je potrebné vykonať nastavenie a otestovanie funkčnosti Vodostopu. Toto si môže urobiť každý užívateľ sám.

Po zapnutí prívodu elektrickej energie k riadiacej jednotke začne blikať zelená kontrolka Zapnuté.

Po odbere každého litra vody blikne žltá kontrolka.

Zastavenie vody pomocou zatvorenia ventilu sa najľahšie otestuje nastavením limitu u funkcie F2 na hodnotu 1 (500 litrov za hodi­nu, čo je cca 1,4 litra za 10 sekúnd). Potom stačí pustiť naplno vodu na dvoch až troch kohútikoch a po 15 sekundách by mal Vodostop začať signalizovať haváriu (pípaním a blikaním pri F2) a zatvoriť ventil. Pozor, voda, ktorá ešte v rúrach vnútri nehnuteľ­nosti zostala, bude ďalej vytekať, ale značne poklesne tlak a napokon prestane voda tiecť.

Nakoniec je potrebné nastaviť limity pre jednotlivé funkcie. Postup je opäť v návode. Odporúčame začať u nižších hodnôt a pri "falošnom poplachu" hodnotu o stupeň zvýšiť.

Samotná inštalácia nie je pre inštalatéra a elektrikárov nijako zložitá. Trochu experimentovania môže skôr vyžadovať nastavenie hodnôt F1 až F3 pre Vašu konkrétnu nehnuteľnosť a spôsob jej využívania.

Kde Vodostop kúpim

Kontakt

Logo Vodostop
Vodostop predáva:
Firemné údaje:
  • IČO: 47051141
  • DIČ: 2023727882
  • IBAN: SK8609000000005040451941
Ďalšie informácie
Kto mi Vodostop nainštaluje?