Úspora vody - zníženie nákladov

Okrem ochrany pred vytopením v dôsledku havárie obsahuje Vodostop navyše unikátnu schopnosť detekovať dlhodobé malé odbery vody, ako sú pretekajúce WC, zabudnuté pustené kohútiky a pod. V prípade zistenia takéhoto úniku ho môže Vodostop iba signalizovať, alebo uzavrie prívod vody.

Dlhodobé malé úniky

Vodostop mimo svojej funkcie ochrany pred vytopením obsahuje navyše unikátnu schopnosť detekovať dlhodobé malé odbery vody, ako sú pretekajúce WC, zabudnuté pustené kohútiky a pod. V prípade zistenia takéhoto úniku Vodostop podľa typu riadiacej jednotky buď iba signalizuje únik, alebo podobne ako u ochrany pred vytopením uzavrie prívod vody. Štandardne dodávame jednotky, ktoré prívod vody uzavrú. Pre prevádzky, kde by zastavenie vody kvôli malým odberom mohlo spôsobiť väčšie škody, odporúčame nasadiť Vodostop len so signalizáciou úniku. Pri objednávke systému Vodostop prosím vždy uvádzajte, či chcete malé úniky iba signalizovať.


Havárie a veľké úniky vody

Pri havárii sú škody spôsobené vodou zvyčajne mnohonásobne väčšie ako cena uniknutej vody. Pri dnešných cenách vody však náklady na vodu predstavujú významné sumy, ktoré navyše zvyčajne nie sú hradené z poistenia. Z príkladu mnohých našich zákazníkov vieme, že havárie môžu spôsobiť úniky vody až v radoch stoviek kubíkov. Ani u menších únikov, ako je prasknutá záhradná hadica, ktorú si v daždivom období nikto nevšimne, nie sú náklady nízke. Nákladom na uniknutú vodu zabráni Funkcia č. 1 - objem vody bez prerušenia odberu, ktorá už po úniku nastaveného množstva (napr. 200 litrov) uzavrie prívod vody.

Kontakt

Logo Vodostop
Vodostop predáva:
Firemné údaje:
  • IČO: 47051141
  • DIČ: 2023727882
  • IBAN: SK8609000000005040451941
Ďalšie informácie
Kto mi Vodostop nainštaluje?